$val) { $$key = $val; } foreach ($_POST as $key => $val) { $$key = $val; } ?> update schlagermuziek.be ################################################################################################# NEW f_date 10/2006 function replace_day_short($string) { $eng[0] = "/\bSun\b/"; $eng[1] = "/\bMon\b/"; $eng[2] = "/\bTue\b/"; $eng[3] = "/\bWed\b/"; $eng[4] = "/\bThu\b/"; $eng[5] = "/\bFri\b/"; $eng[6] = "/\bSat\b/"; $nld[0] = "zo"; $nld[1] = "ma"; $nld[2] = "di"; $nld[3] = "wo"; $nld[4] = "do"; $nld[5] = "vr"; $nld[6] = "za"; return preg_replace($eng, $nld, $string); } function replace_day_long($string) { $eng[0] = "/Sunday/"; $eng[1] = "/Monday/"; $eng[2] = "/Tuesday/"; $eng[3] = "/Wednesday/"; $eng[4] = "/Thursday/"; $eng[5] = "/Friday /"; $eng[6] = "/Saturday/"; $nld[0] = "zondag"; $nld[1] = "maandag"; $nld[2] = "dinsdag"; $nld[3] = "woensdag"; $nld[4] = "donderdag"; $nld[5] = "vrijdag"; $nld[6] = "zaterdag"; return preg_replace($eng, $nld, $string); } function replace_month_short($string) { $eng[1] = "/\bJan\b/"; $eng[2] = "/\bFeb\b/"; $eng[3] = "/\bMar\b/"; $eng[4] = "/\bApr\b/"; $eng[5] = "/\bMay\b/"; $eng[6] = "/\bJun\b/"; $eng[7] = "/\bJul\b/"; $eng[8] = "/\bAug\b/"; $eng[9] = "/\bSep\b/"; $eng[10] = "/\bOct\b/"; $eng[11] = "/\bNov\b/"; $eng[12] = "/\bDec\b/"; $nld[1] = "jan"; $nld[2] = "feb"; $nld[3] = "maa"; $nld[4] = "apr"; $nld[5] = "mei"; $nld[6] = "jun"; $nld[7] = "jul"; $nld[8] = "aug"; $nld[9] = "sep"; $nld[10] = "okt"; $nld[11] = "nov"; $nld[12] = "dec"; return preg_replace($eng, $nld, $string); } function replace_month_long($string) { $eng[1] = "/\bJanuary\b/"; $eng[2] = "/\bFebruary\b/"; $eng[3] = "/\bMarch\b/"; $eng[4] = "/\bApril\b/"; $eng[5] = "/\bMay\b/"; $eng[6] = "/\bJune\b/"; $eng[7] = "/\bJuly\b/"; $eng[8] = "/\bAugust\b/"; $eng[9] = "/\bSeptember\b/"; $eng[10] = "/\bOctober\b/"; $eng[11] = "/\bNovember\b/"; $eng[12] = "/\bDecember\b/"; $nld[1] = "januari"; $nld[2] = "februari"; $nld[3] = "maart"; $nld[4] = "april"; $nld[5] = "mei"; $nld[6] = "juni"; $nld[7] = "juli"; $nld[8] = "augustus"; $nld[9] = "september"; $nld[10] = "oktober"; $nld[11] = "november"; $nld[12] = "december"; return preg_replace($eng, $nld, $string); } #### DEUTSCH function replace_day_long_de($string) { $eng[0] = "/Sunday/"; $eng[1] = "/Monday/"; $eng[2] = "/Tuesday/"; $eng[3] = "/Wednesday/"; $eng[4] = "/Thursday/"; $eng[5] = "/Friday /"; $eng[6] = "/Saturday/"; $ger[0] = "zondag"; $ger[1] = "maandag"; $ger[2] = "dinsdag"; $ger[3] = "Mittwoch"; $ger[4] = "donderdag"; $ger[5] = "Freitag"; $ger[6] = "zaterdag"; return preg_replace($eng, $ger, $string); } function replace_month_long_de($string) { $eng[1] = "/\bJanuary\b/"; $eng[2] = "/\bFebruary\b/"; $eng[3] = "/\bMarch\b/"; $eng[4] = "/\bApril\b/"; $eng[5] = "/\bMay\b/"; $eng[6] = "/\bJune\b/"; $eng[7] = "/\bJuly\b/"; $eng[8] = "/\bAugust\b/"; $eng[9] = "/\bSeptember\b/"; $eng[10] = "/\bOctober\b/"; $eng[11] = "/\bNovember\b/"; $eng[12] = "/\bDecember\b/"; $ger[1] = "januari"; $ger[2] = "februari"; $ger[3] = "maart"; $ger[4] = "april"; $ger[5] = "mei"; $ger[6] = "juni"; $ger[7] = "juli"; $ger[8] = "augustus"; $ger[9] = "september"; $ger[10] = "oktober"; $ger[11] = "november"; $ger[12] = "december"; return preg_replace($eng, $nld, $string); } function return_date_de($format, $timestamp) { $timestamp = format_timestamp ($timestamp); if ($timestamp==0) { return "(niet beschikbaar)"; } $date = date($format, my_mktime($timestamp)); $date = replace_day_short($date); $date = replace_day_long_de($date); $date = replace_month_short($date); $date = replace_month_long_de($date); return $date; } #### DEUTSCH // verzekert formaat timestamp = yyyymmddhhiiss function format_timestamp ($timestamp) { $fragment = explode ("-", $timestamp); $timestamp = implode ($fragment); $fragment = explode (" ", $timestamp); $timestamp = implode ($fragment); $fragment = explode (":", $timestamp); $timestamp = implode ($fragment); if ($timestamp<99990000) { $timestamp = $timestamp."000000"; } return $timestamp; } // myMktime // deze functie converteert een datum naar een getal waarmee gerekend kan worden function my_mktime ($timestamp) { $Y = substr($timestamp,0,4); $m = substr($timestamp,4,2); $d = substr($timestamp,6,2); $H = substr($timestamp,8,2); $i = substr($timestamp,10,2); $s = substr($timestamp,12,2); $mktime = mktime($H, $i, $s, $m, $d, $Y); return $mktime; } // timeMove // laat de datum een opgegeven aantal tijd verplaatsten // $format kan enkel één van volgende zijn: "YmdHis" function time_move ($format, $amount, $timestamp) { $timestamp = format_timestamp ($timestamp); // check if input is valid - else return NULL if (preg_match("/[YmdHis]/", $format)) { $Y = substr($timestamp,0,4); $m = substr($timestamp,4,2); $d = substr($timestamp,6,2); $H = substr($timestamp,8,2); $i = substr($timestamp,10,2); $s = substr($timestamp,12,2); $$format = $$format + $amount; $result = date("YmdHis", mktime($H, $i, $s, $m, $d, $Y)); return $result; } } // simple makeTimestamp function function make_timestamp ($year, $month, $day, $hour, $minute, $second) { $timestamp = date("YmdHis", mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year)); return $timestamp; } function time_to_timestamp ($time) { $time_element = explode(":", $time); $timestamp = date("YmdHis", mktime($time_element[0], $time_element[1], $time_element[2], date("m"), date("d"), date("Y"))); return $timestamp; } // timeDifference // geeft het verschil weer in tijd tussen twee tijdsvariabelen // $format kan enkel één van volgende zijn: "YmdHis" function time_difference ($format, $timestamp_1, $timestamp_2) { $timestamp_1 = format_timestamp ($timestamp_1); $timestamp_2 = format_timestamp ($timestamp_2); // check if input is valid - else return NULL if (preg_match("/[YmdHis]/", $format)) { $s = 1; $i = 60; $H = 60*60; $d = 24*60*60; $m = 30*24*60*60; $Y = 12*30*24*60*60; if ($format=="d") { $timestamp_1 = return_date("Ymd", $timestamp_1)."000000"; $timestamp_2 = return_date("Ymd", $timestamp_2)."000000"; } $difference = my_mktime ($timestamp_1) - my_mktime ($timestamp_2); $difference = $difference/$$format; return (int)$difference; } } function print_time($time) { $time_element = explode(":", $time); $time = $time_element[0]."u".$time_element[1]; return $time; } /// maakt van een timestamp een leesbare weergave /// $format = date() format char function return_date($format, $timestamp) { $timestamp = format_timestamp ($timestamp); if ($timestamp==0) { return "(niet beschikbaar)"; } $date = date($format, my_mktime($timestamp)); $date = replace_day_short($date); $date = replace_day_long($date); $date = replace_month_short($date); $date = replace_month_long($date); return $date; } // historyMessage // vb. gisteren / 2 weken geleden function time_message ($timestamp) { $timestamp = format_timestamp ($timestamp); if ($timestamp==0) { return "(niet beschikbaar)"; } $difference = time_difference ("d", date("YmdHis"), $timestamp); $years = NULL; while ($difference>364) { $difference = $difference-365; $years++; } $months = NULL; while ($difference>29) { $difference = $difference-30; $months++; } if ($years!=NULL) { return $years." jaar geleden"; } else if ($months==1) { return $months." maand geleden"; } else if ($months>1) { return $months." maanden geleden"; } else if ($difference>2) { return $difference." dagen geleden"; } else if ($difference==2) { return "eergisteren"; } else if ($difference==1) { return "gisteren"; } else if ($difference==0) { return "vandaag"; } $return = $return.$difference." dagen geleden"; return $return; } ################################################################################################# NEW f_date 10/2006 // numberofdaysold // deze functie converteert een datum naar een getal waarmee gerekend kan worden function numberofdaysold($inputDate) { list($date, $time) = explode(" ", $inputDate); list($year, $month, $day) = explode("-", $date); list($hour, $minute, $second) = explode(":", $time); $ageindays = gmmktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year); return $ageindays; } // function time_chrono ($timestamp) { $timestamp = format_timestamp ($timestamp); if ($timestamp==0) { return NULL; } $difference = time_difference ("i", date("YmdHis"), $timestamp); $hours = NULL; while ($difference >= 60) { $difference = $difference-60; $hours++; } $return = NULL; if ($hours > 0) { $return = $hours."u"; } $return = $return.$difference."m"; return $return; } function get_next_weekday_date($current_date, $day_nr) { $current_day = return_date("w", time_move ("d", 1, $current_date)); $return_date = return_date("Y-m-d", time_move ("d", 1, $current_date)); while ($day_nr!=$current_day) { $current_day = return_date("w", time_move ("d", 1, $return_date)); $return_date = return_date("Y-m-d", time_move ("d", 1, $return_date)); } return $return_date; } ############################# ## readability functions ############################# /// geeft datum weer in ofwel tekst of wel date-formaat /// vb. vandaag - 13u15 function view_time($timestamp) { $timestamp = format_timestamp($timestamp); $difference[0] = "vandaag - ".return_date("H\ui", $timestamp); $difference[1] = "gisteren - ".return_date("H\ui", $timestamp); $difference[2] = return_date("D d-m-Y - H\ui", $timestamp); $result = time_difference ("d", date("YmdHis"), $timestamp); if ($result>1) { $result = 2; } return $difference[$result]; } function reverseFormat($date) { $newDate = explode("-", $date); $returnDate = $newDate[2]."-".$newDate[1]."-".$newDate[0]; return $returnDate; } function format_time($time) { $time_element = explode("u", $time); $time = $time_element[0].":".$time_element[1].":".$time_element[2]; return $time; } function print_month($month_nr) { $nld[1] = "januari"; $nld[2] = "februari"; $nld[3] = "maart"; $nld[4] = "april"; $nld[5] = "mei"; $nld[6] = "juni"; $nld[7] = "juli"; $nld[8] = "augustus"; $nld[9] = "september"; $nld[10] = "oktober"; $nld[11] = "november"; $nld[12] = "december"; return $nld[$month_nr]; } ?>Error: ".mysql_errno().";

beschrijving: ".mysql_error()."

\n"; } ?> function page_title() { ?> Auto Export Eindhoven -